Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

20 Raccomandazioni per il futuro

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

20 Raccomandazioni per il futuro

Συμμετοχή

Σχετικά

Lo Youth Forum di Magdeburgo, ultima tappa del progetto Erasmus+ Cities of Learning: Youth Co-design learning, civic and career pathways a cui abbiamo partecipato tra il 15 e il 19 luglio 2022, ci ha permesso di mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato lungo un percorso, online e in presenza, durato due anni.

Grazie a questa esperienza noi, insieme alle delegazioni di giovani provenienti da 8 diversi Paesi europei, abbiamo avuto la possibilità di interagire con alcuni esponenti della politica locale, che ci hanno fornito preziosi suggerimenti su come attivare un dialogo efficace con i policy maker a livello europeo, affinché le nostre istanze venissero ascoltate e messe in pratica.

Abbiamo quindi raccolto le nostre idee e prodotto un documento contenente 20 raccomandazioni di comune importanza, divise in cinque macro-argomenti:
 1. Sostenibilità
 2. Partecipazione (soprattutto giovanile)
 3. Inclusione
 4. Educazione non-formale
 5. Salute Mentale

Il nostro obiettivo è quello di diffondere a livello nazionale e locale le raccomandazioni che abbiamo realizzato, per coinvolgere i nostri decisori politici nel dialogo con i giovani e realizzare insieme il cambiamento a cui aspiriamo.

Vuoi unirti a noi in questa avventura?
Con l’attività che ti proponiamo potrai far sentire la tua voce e aiutarci a proporre nuove idee per rendere il nostro futuro un po’ più luminoso!

Tutto quello che ti resta da fare per completare l’attività è:
 • Leggere il documento con le 20 raccomandazioni che ti proponiamo tra le risorse, in basso, e condividere con noi i tuoi pareri e le tue proposte;
 • Condividere sui social media i poster delle 20 raccomandazioni;
 • Guardare il video conclusivo dello Youth Forum di Magdeburgo.

Questo progetto è co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

Υλικό

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Politicante in erba Αποκτήστε αυτό το σήμα

Il possessore di questo badge ha approfondito la conoscenza delle 5 macro-tematiche scelte come linee guida per le proposte ai decisori politici locali ed europei, diventando inoltre parte integrante del processo di disseminazione delle informazioni e dei risultati e proponendo le proprie idee in termini di innovazione e cambiamento.
Nello specifico ha:
 • Consultato criticamente il documento contenente le 20 raccomandazioni prodotte durante lo Youth Forum tenutosi a Magdeburgo dal 15 al 19 luglio 2022, e fornito un proprio feedback;
 • Condiviso le raccomandazioni sui social media, diffondendo il documento con i propri contatti;
 • Guardato il video conclusivo delle attività svolte durante lo Youth Forum.

Questo progetto è co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.
Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Per portare a termine l’attività e ottenere questo badge, ti invitiamo a:
 1. Leggere il documento delle 20 raccomandazioni prodotte durante lo Youth Forum di Magdeburgo che ti proponiamo tra le risorse;
 2. Lasciare un commento con le tue impressioni o le tue proposte concrete da proporre ai decisori politici locali o europei.
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Per completare l’attività ed ottenere questo badge, ti invitiamo a:
 1. Condividere sui social media i poster con le 20 raccomandazioni che puoi trovare tra le risorse;
 2. Fare uno screenshot del post che hai appena condiviso e caricarlo come prova.
Αρ. Εργασίας 3
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Per completare l’attività e ottenere questo badge, ti invitiamo a:
 1. Guardare il video finale della nostra esperienza allo Youth Forum di Magdeburgo;
 2. Selezionare il fermo-immagine per te più suggestivo e condividerlo con noi caricando come prova uno screenshot.

Δεξιότητες

ESCO
#digital competencies
ESCO
#social media management
ESCO
#circulate information
ESCO
#disseminate messages to people
LIFECOMP
#Critical thinking
EntreComp
#Shape your future
Πολιτική δέσμευση
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 45 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Cagliari Metropolitan City of Learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

PCTO e nuove politiche - Percorsi di cittadinanza attiva
Cagliari Metropolitan City of Learning
Δημιουργήθηκε στο Cagliari Metropolitan City of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists